กปปส. ปกป้องสถาบัน อยุธยา ค้านแก้ กม.112

เมื่อ 18 ก.พ.64 เวลา 1000 น. กลุ่มครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more