ปชช. ปกป้องประเทศ ร้องสยามไบโอไซเอนซ์ ไม่พร้อมผลิตวัคซีน Covid

เมื่อ 22 ก.พ.64 เวลา 0940 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายใน สนง.กพ. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 2 คน

Read more