กรรมการเพื่อประชาธิปไตย จวกรัฐบริหารล้มเหล ว

กรรมการเพื่อประชาธิปไตย จวกรัฐบริหารล้มเหล ว เมื่อ 4 มิ.ย.64 เวลา 1330 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำเนิน

Read more