รุ้ง ปนัสยา นำราษฎร อ่าน จม. เรียกร้องความยุติธรรม

เมื่อ 16 ก.พ. 64 ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม/หัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ

Read more