เดือดคาร์ม๊อบกระบี่ ปะทะกลุ่มปกป้องสถาบัน

เดือดคาร์ม๊อบกระบี่ ปะทะกลุ่มปกป้องสถาบัน เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1140 น. กลุ่มกระบี่ไม่ทน ประมาณ 13 คน รถยนต์

Read more