ความเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาเห็นต่างทางการเมือง เชียงใหม่

เมื่อ 24 ธ.ค.63 เวลา 1600 น. ความเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาเห็นต่างทางการเมือง ในพื้นที่ มหาวิทยาลัย

Read more