กลุ่มปกป้องสถาบัน จ.เลย แจ้งแรมโบ้ ตั้งโต๊ะลงชื่อไล่องค์กร แอมเนสตี้

กลุ่มปกป้องสถาบัน จ.เลย แจ้งแรมโบ้อีสาน ขออนุมัติตั้งโต๊ะลงชื่อไล่องค์กร แอมเนสตี้ โดยกลุ่มปกป้องสถาบันฯ จ.เลย

Read more