นักศึกษาและชาวพม่า ม็อบไม่ทนรัฐประหารของกองทัพ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 ที่ หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มนักศึกษาและประชาชนชาวพม่า วัตถุประสงค์ กลุ่มเดินทางมาเรียกร้อง

Read more