พริษฐ์ ชิวารักษ์ เพนกวิน ขึ้นปราศรัยแสดงจุดยืนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ เวทีถนนอักษะ

22 พ.ย. 63 ที่ ถนนอักษะ กลุ่มคณะราษฎร63 นำโดย พริษฐ์ ชิวารักษ์ เพนกวิน

Read more