เอกชัย ซุ่มดูม๊อบทะลุแก๊ส ไล่ประยุทธ์

เอกชัย ซุ่มดูม๊อบทะลุแก๊ส ไล่ประยุทธ์ เมื่อ 20 ส.ค.64 เวลา 1300 น. ม๊อบ 20สค กลุ่มม็อบอิสระ ที่แยกดินแดง

Read more