กลุ่มผู้หญิงปลดแอก ร่วม MOB FEST ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

14 พ.ย.63 กลุ่มผู้หญิงปลดแอก ร่วม MOB FEST ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่เวทีแยกคอกวัว อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

Read more