กลุ่มราษฎรยกเลิก112 ครย.112 ค้านศาลล้มล้างการปกครอง ปฎิรูปสถาบัน

กลุ่มราษฎรยกเลิก112 ครย.112 ค้านศาลล้มล้างการปกครอง ปฎิรูปสถาบัน เมื่อ 9 ธ.ค.64 ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด

Read more