ราษฎรม่อนอาชีวะ ทวงวัคซีน ปะทะกับตำรวจ

ราษฎรม่อนอาชีวะ ทวงวัคซีน ปะทะกับตำรวจ เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎรนนทบุรี

Read more