กลุ่มลูกศิษย์ พระธรรมรัตนาภรณ์ ขอความเป็นธรรม ปลดเจ้าคณะ

กลุ่มลูกศิษย์ พระธรรมรัตนาภรณ์ ขอความเป็นธรรม กรณีพระธรรมรัตนาภรณ์ ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ

Read more