ราษฎรศิลปินเพลง ม็อบยืน หยุด ขัง กวิ้น ไมค์ V.1 เรือนจำ กทม.

ราษฎรศิลปินเพลง ม็อบยืน หยุด ขัง กวิ้น ไมค์ V.1 เรือนจำ กทม. เมื่อ 2 พ.ย.64 ที่ บนสะพานลอย หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

Read more

ราษฎรศิลปินเพลง ม็อบยืนหยุดขัง กวิ้นอานนท์

ราษฎรศิลปินเพลง ม็อบยืนหยุดขัง กวิ้นอานนท์ เมื่อ 22 ต.ค.64 ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎร

Read more