กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ร้องศาลค้านประกัน ราษฎรเบญจา

กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ร้องศาลค้านประกัน ราษฎรเบญจา เมื่อ 11 ต.ค.64

Read more

กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมหมอวรงค์ เปิดตัวพรรคไทยภักดี

กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมหมอวรงค์ เปิดตัวพรรคไทยภักดี เมื่อ 9 ต.ค.64 กลุ่มศูนย์รวมประชาชน

Read more

ศปปส. ปกป้องสถาบัน ร้องประธานสภาฯ สนับสนุน ม.112

เมื่อ 17 ก.พ. 64 กลุ่ม ศปปส. ปกป้องสถาบัน ร้องประธานสภาฯ สนับสนุน ม.112 ที่ สัปปายะสภาสถาน ถ.สามเสน เขตดุสิต

Read more

กลุ่มปกป้องสถาบัน จัดกิจกรรมเฝ้าสังเกตการณ์จาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันของม๊อบราษฎร 63

: 8 พ.ย.63 กลุ่มปกป้องสถาบัน จัดกิจกรรมเฝ้าสังเกตการณ์จาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันของม๊อบราษฎร 63

Read more