กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการ ยืนไล่ตู่ประยุทธ์

กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการ ยืนไล่ตู่ประยุทธ์ เมื่อ 16 ก.ค.64 เวลา 1730 น. ที่บริเวณแยกสะพานควาย พบกลุ่มสิทธิ

Read more

กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการ ม็อบยืนไล่ประยุทธ์

กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการ ม็อบยืนไล่ประยุทธ์ เมื่อ 16 ก.ค.64 เวลา 1710 น. กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ

Read more

ราษฎรต่อต้านเผด็จการ ม็อบยืนไล่ประยุทธ์

ราษฎรต่อต้านเผด็จการ ม็อบยืนไล่ประยุทธ์ เมื่อ 14 ก.ค.64 กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ ที่บริเวณถนนพิษณุโลก

Read more

กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ ม็อบไล่ประยุทธ์

กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ ม็อบไล่ประยุทธ์ เมื่อ 8 ก.ค. 64 กลุ่มสิทธิชนต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ

Read more