ราษฎรเสื้อแดงเชียงใหม่ คาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์

ราษฎรเสื้อแดงเชียงใหม่ คาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์ เมื่อ 18 ก.ค. 64 เวลา 1400 กลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดงในพื้นที่ อ.ฝาง

Read more