กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม ต้องการได้เงิน จากกองทุนประกันสังคมคืน

21 ก.ย.62 ที่ กระทรวงแรงงาน กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม นำโดยนายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย

Read more