ราษฎรเสื้อแดง ม็อบยืนชูป้ายแสดงจุดยืน ทั่วกรุงเทพ

ราษฎรเสื้อแดง ม็อบยืนชูป้ายแสดงจุดยืน ทั่วกรุงเทพ เมื่อ 23 ต.ค.64 กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ  และ มวลชนเสื้อแดง

Read more