เยาวชนปลดแอก แนวร่วมราษฎร ไม่ยุติ ม็อบต่อ

เมื่อ 28 ก.พ.64 ที่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรณี กลุ่ม REDEM-ประชาชนสร้างตัว กลุ่มเยาวชนปลดแอก แนวร่วม

Read more