กลุ่มREDEM ร่วมราษฎร ม็อบปล่อยเพื่อนเรา

เมื่อ 28 ก.พ.64 ที่ หน้า สน.ดินแดง มวลชนประมาณ 80 คน กรณี กลุ่ม REDEM-ประชาชนสร้างตัว กลุ่มเยาวชนปลดแอก แนวร่วม

Read more