กลุ่มWe Fair ร้องกรรมาธิการงบ เร่งงบสวัสดิการก่อนงบoาวุ ธ

กลุ่มWe Fair ร้องกรรมาธิการงบ เร่งงบสวัสดิการก่อนงบoาวุ ธ เมื่อ 4 มิ.ย.64 ที่สัปปายะสภาสถาน(รัฐสภา)

Read more