ราษฎรประชาชนคนไทย ยุติม็อบ คนน้อย ตร.ขวาง

ราษฎรประชาชนคนไทย ยุติม็อบ คนน้อย ตร.ขวาง เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่แยกอุรุพงษ์ กลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.) นำโดย

Read more

ราษฎรประชาชนคนไทย ม็อบไปสภา ไล่ประยุทธให้ออก

ราษฎรประชาชนคนไทย ม็อบไปสภา ไล่ประยุทธให้ออก เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่แยกอุรุพงษ์ กลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.)

Read more

ราษฎรประชาชนคนไทย ม็อบไปสภา เจรจาตร.ได้ไปต่อ

ราษฎรประชาชนคนไทย ม็อบไปสภา เจรจาตร.ได้ไปต่อ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่แยกอุรุพงษ์ กลุ่มประชาชนคนไทย(ปท.)

Read more