พรรณิการ์ ช่อ ลงพื้นที่พบปะ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเล็ก ลำพูน

พรรณิการ์ ช่อ ลงพื้นที่พบปะ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเล็ก ลำพูน เมื่อ 21 มี.ค.64 เวลา 1330 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช

Read more