หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน

หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อ 16 ธ.ค.64 เวลา 1000 ที่ สนง.กพ.

Read more