ราษฎรคาร์ม๊อบ เพชรบุรีไม่ทน

ราษฎรคาร์ม๊อบ เพชรบุรีไม่ทน เมื่อ 7 ส.ค.64 เวลา 1600 น. ที่วัดเพรียง ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี กลุ่มคณะราษฎรเพชรบุรี

Read more