ราษฎรศิลปิน รำลึก 89ปี คณะราษฎร 2475

ราษฎรศิลปิน รำลึก 89ปี คณะราษฎร 2475 เมื่อ 27 มิ.ย.64 เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณทางเท้าหน้าศึกษาภัณฑ์

Read more