จตุพรตู่-วีระ ร้องคณะ ปปช. ลาออก สว.

จตุพรตู่-วีระ ร้องคณะ ปปช. ลาออก สว. เมื่อ 2 มิ.ย.64 เวลา 13.00 น. ที่ สนง.ปปช. คณะสามัคคีประชาชนเพื่อ

Read more