คาร์ม๊อบอุตรดิตถ์ ไล่ประยุทธ์ลาออก

คาร์ม๊อบอุตรดิตถ์ ไล่ประยุทธ์ลาออก เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1615 กลุ่มอุตรดิตถ์ปลดแอก ร่วมกับกลุ่ม นปช.อุตรดิตถ์

Read more