เชียงใหม่ จอมทองคาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์

เชียงใหม่ จอมทองคาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์ การจัดกิจกรรม Car Mob “จอมทองคาร์ม็อบ” ในพื้นที่ อ.จอมทอง

Read more

ราษฎรก้าวหน้าสกลนคร คาร์ม๊อบไล่ประยุทธ์

ราษฎรก้าวหน้าสกลนคร คาร์ม๊อบไล่ประยุทธ์ เมื่อ 18 ก.ค. 64 เวลา 1630 คณะก้าวหน้า สกลนคร และกลุ่มเห็นต่าง

Read more

ราษฎรเสื้อแดงเชียงใหม่ คาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์

ราษฎรเสื้อแดงเชียงใหม่ คาร์ม็อบ ไล่ประยุทธ์ เมื่อ 18 ก.ค. 64 เวลา 1400 กลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดงในพื้นที่ อ.ฝาง

Read more