ขับรถไล่ประยุทธ์ ราษฎรคาร์ม๊อบพัทยา

ขับรถไล่ประยุทธ์ ราษฎรคาร์ม๊อบพัทยา เมื่อ 17 ก.ค.64 ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่จัดกิจกรรม “คาร์ม๊อบ พัทยา”

Read more

ราษฎรคาร์ม๊อบ พัทยา ขับรถไล่ประยุทธ์

ราษฎรคาร์ม๊อบ พัทยา ขับรถไล่ประยุทธ์ เมื่อ 17 ก.ค.64 เวลา 1200 น. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่จัด

Read more