จตุพร-วีระ สามัคคีประชาชน ร้องกฤษฎีกา หยุดรับใช้รัฐบาล

จตุพร-วีระ สามัคคีประชาชน ร้องกฤษฎีกา หยุดรับใช้รัฐบาล เมื่อ 4 มิ.ย.64 ที่ สำนักงานกฤษฎีกา ถนนพระอาทิตย์

Read more