ปกป้องสถาบันนครสวรรค์ ฟ้องรุ้ง ล้มสถาบัน ม.112

ปกป้องสถาบันนครสวรรค์ ฟ้องรุ้ง ล้มสถาบัน ม.112 เมื่อ 22 พ.ย. 64 เวลา 0955 กลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน

Read more