ม็อบราษฎร ลงถนน ป ะทะตำรวจ กร ะสุuยาง จีโน่ฉีดน้ำ

วุ่น! ม็อบราษฎร ลงถนน ป ะทะตำรวจ กร ะสุuยาง จีโน่ฉีดน้ำ เมื่อ 18 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชน

Read more