กลุ่มแรงงานยื่นทบทวน ช่วยเหลือผู้ได้เงินเยียวยา 3,500

เมื่อ 18 ม.ค.64 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ. ได้มีกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม

Read more

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม ต้องการได้เงิน จากกองทุนประกันสังคมคืน

21 ก.ย.62 ที่ กระทรวงแรงงาน กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม นำโดยนายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย

Read more