เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ชุมนุมใหญ่ไล่รัฐบาล ณ สนามหลวง นำโดยพริษฐ์เพนกวิน ทนายอานนท์

19 ก.ย.63 เวลา 1500 น. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ชุมนุมใหญ่ไล่รัฐบาล ณ สนามหลวง นำโดยพริษฐ์เพนกวิน และทนายอานนท์

Read more