ณัฐวุฒิ เสื้อแดง Car Mob ไล่ประยุทธ์ลาออก

ณัฐวุฒิ เสื้อแดง Car Mob ไล่ประยุทธ์ลาออก เมื่อ 1 ส.ค. 64 ที่แยกราชประสงค์ (หน้าเซนทรัลเวิล์ด) เครือข่ายไล่ประยุทธ์

Read more