ไทม์ไลน์ ธนาธร ลงพื้นที่เสี่ยงโควิด หลังขอกักตัว 14 วัน

ธนาธร กักตัวโควิด 14 วัน หลังหาเสียงในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงที่พบการแพร่ระบาดของโควิด

Read more

ธนาธร กักตัวโควิด 14 วัน เปิดเส้นไทม์ไลน์ เดินสายหาเสียง

ธนาธร กักตัวโควิด 14 วัน หลังหาเสียงในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงที่พบการแพร่ระบาดของโควิด

Read more