เบนจา ฟ้อง ตร. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เมื่อ 23 ม.ค.64 เวลา 2330 น. ที่ สน.สมเด็จเจ้าพระยา กรณีนักกิจกรรม ทีมฉายโปรเจกเตอร์ ข้อความ เรื่องวัคซีน

Read more