ตู่-วีระ นำราษฎรไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์

ตู่-วีระ นำราษฎรไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่ แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคี

Read more