จับสาวใหญ่ ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ปรับสองหมื่นบาท

จับสาวใหญ่ ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ปรับสองหมื่นบาท เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 เวลาประมาณ 0930

Read more