ราษฎร แอมเนสตี้ ทวงถามคดี วันเฉลิม หา ยตั ว

ราษฎร แอมเนสตี้ ทวงถามคดี วันเฉลิม หา ยตั ว เมื่อ 4 มิ.ย.64 ที่ กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ กลุ่มแอมเนสตี้

Read more