ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า ทำบุญประเทศ ขับไล่ประยุทธ์

ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า ทำบุญประเทศ ขับไล่ประยุทธ์ เมื่อ 21 ก.ค.64 ที่ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Read more