ราษฎรนาดสินปฏิวัติ ไม่ทนเป็นทาส

ราษฎรนาดสินปฏิวัติ ไม่ทนเป็นทาส เมื่อ 5 พ.ค. 65 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มนาดสินปฏิวัติ จัดกิจกรรม

Read more