ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด

ราษฎรหมอไม่ทน บุกสภา ทวงวัคซีนโควิด เมื่อ 7 ก.ค.64 ที่รัฐสภา เกียกกาย กลุ่มภาคีบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกับ หมอไม่ทน

Read more