ราษฎรโมกหลวง บุกสภา ร้องจนท.สลายม็อบรุนแรง

ราษฎรโมกหลวง บุกสภา ร้องจนท.สลายม็อบรุนแรง เมื่อ 29 ก.ค.64 ที่ รัฐสภา กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ นัดหมายเดินทาง

Read more