แพทย์ด่านหน้าไม่ทน จวกรัฐให้วัคซีนโควิด ห่วย

แพทย์ด่านหน้าไม่ทน จวกรัฐให้วัคซีนโควิด ห่วย เมื่อ 18 ก.ค.64 ที่ สะพานผ่านฟ้าฯ บุคลากรทางการแพทย์

Read more