เสื้อเหลือง ปกป้องสถาบันเพชรบุรี รวมพลัง ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์

เสื้อเหลือง ปกป้องสถาบันเพชรบุรี รวมพลัง ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 เวลา 1020 ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

Read more