กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม MOB FEST เรียกร้องแก้ปัญหาความรุนแรงและปฏิรูปการศึกษา

14 พ.ย.63 กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม MOB FEST เรียกร้องการแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและปฏิรูปการศึกษา

Read more

“กลุ่มครูขอสอน” เปิดเวทีหน้า ศธ. แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เสียดสีระบบการศึกษาไทย

: 4 ต.ค. 63 “กลุ่มครูขอสอน” เปิดเวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เสียดสีระบบการศึกษาไทย

Read more

กลุ่มนักเรียน เรียกร้องรัฐปฏิรูปการศึกษา-แก้ปัญหาใน รร. ย้ำทำไม่ได้ก็ลาออกไป

1 ต.ค.63 กลุ่มนักเรียน เรียกร้องรัฐปฏิรูปการศึกษา-แก้ปัญหาใน รร. ย้ำทำไม่ได้ก็ลาออกไป

Read more